Du er her / OSS 5 Klorbasseng: Bassengvannet er uklart

X

Vannmåling av pool

Tast inn dine pooldata nedenfor

1

/3

Ett eller flere felt er ikke fylt ut.

Beregn hvor mye vann bassenget inneholder

Sett poolmålinger

Tast inn dine poolmålinger nedenfor

2

/3

Velg pH-verdi

pH-verdi:

HØY OK LAV

Velg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØY OK LAV

Velg Klorverdi

Klorverdi:

HØY OK LAV

Velg PHMB-verdi

PHMB-verdi:

HØY OK LAV

Resultat basert på din oppføring

Dine resultater og våre råd til den perfekte pH-verdi, klorverdi og alkalinitet

3

/3

pH-verdi

HØY OK LAV

Tilsett g Saniklar pH-Minus

Tilsett g Saniklar pH-plus

Du trenger ikke å gjøre lenger.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØY OK LAV

Tilsett g Saniklar Alka Plus

Du trenger ikke å gjøre lenger.

Se guiden om for høy alkalinitet.

spacare logo
spacare logo

Klorverdi

HØY OK LAV

Tilsett g HTH Granulat eller Saniklar Super Boost. eller Saniklar Boost Granulat og tilsett en ny Maxi 2000-tablett.

Tilsett g Saniklar AntiChlor eller Saniklar Super Boost. eller Saniklar Boost Granulat og tilsett en ny Maxi 2000-tablett.

Du trenger ikke å gjøre lenger.

Du må ikke tilsette mer klor før klormålingen din kommer ned under 1,0 mg/l igjen

Du må senke klornivået i bassenget ved å tilsette Saniklar Antichlor til du får en klorverdi på 3,0 mg/l

spacare logo
spacare logo

PHMB-verdi

HØY OK LAV

Tilsett liter Baquacil PHMB 2in1. Husk også Baquacil Check og Baquacil Shock.

Du trenger ikke å gjøre lenger.

PHMB-verdien er for høy. Vent med å bade eller returspyl til PHMB-nivået er lavere enn 50.

spacare logo
spacare logo
Please accept marketing cookies to watch this video.

OSS 5 Klorbasseng: Bassengvannet er uklart

Svar: Utilstrekkelig filtrering er årsaken til de aller fleste vannproblemene i bassenget. Filteret bør gå minst 8 timer hver dag, også selv om bassenget ikke har vært i bruk. Husk at høy badebelastning krever flere filtertimer. Rens sandfilteret med Saniklar Sandfilter Cleaner minst én gang per sesong.
Uklart og tåkete vann inneholder partikler som er så små at de ikke kan fanges opp av sandfilteret.

  1. Juster pH-verdien til 7,0
  2. Utfør sjokklorering ved å tilsette 3 dl HTH granulat eller Saniklar Super Boost per 25 m3 vann eller spesialproduktene Saniklar Shock Pot eller HTH Shock Powder.
  3. Legg en rull Saniklar SunFlock Magic Rolls i skimmerkurven.
  4. Returspyl sandfilteret
  5. Hvis problemet ikke forsvinner, må både alkalinitet og cyanursyre måles.

Produkter nevnt i artikkelen

Alt
Saniklar Sandfilter Cleaner

Brukes til å rense glass- eller filtersand i sandfiltre. Filtermaterialet vil med tiden få et belegg...

Saniklar Super Boost Granulat

Saniklar Super Boost Granulat er det samme produktet som HTH Granulat. HTH klor er verdens mest b...

Saniklar SunFlock Magic Rolls

Et sandfilter fungerer optimalt når bassengvannet kontinuerlig tilføres flokkuleringsmiddel. Sanikla...

Relaterte artikler

Alt
OSS 11 Klorbasseng: Sirkulasjonspumpen suger ikke vann

Svar: I et basseng som har stått stille i lengre tid, eller i et nytt basseng, kan det være luft i sirkulasjonssystemet som gjør det vanskelig for pum...

OSS 8 Klorbasseng: Hvordan foretar jeg vinterlukking av bassenget?

Svar: Støvsug og skrubb sidene og bunnen i bassenget. Vask alle kanter. Bruk evt. Saniklar Super Gel til å rense vannlinjen. Mål og juster pH og al...

OSS 6 Klorbasseng: Det er vanskelig å regulere pH-verdien

Svar: Mål alkaliniteten og juster den til mellom 80 og 120 mg/l. Er alkaliniteten for lav, må du tilsette Saniklar Alka Plus. Er den for høy, se separ...