Du er her / OSS 4: Bassengvannet er grønt

X

Vannmåling av pool

Tast inn dine pooldata nedenfor

1

/3

Ett eller flere felt er ikke fylt ut.

Beregn hvor mye vann bassenget inneholder

Sett poolmålinger

Tast inn dine poolmålinger nedenfor

2

/3

Velg pH-verdi

pH-verdi:

HØY OK LAV

Velg Alkalinitet

Alkalinitet:

HØY OK LAV

Velg Klorverdi

Klorverdi:

HØY OK LAV

Velg PHMB-verdi

PHMB-verdi:

HØY OK LAV

Resultat basert på din oppføring

Dine resultater og våre råd til den perfekte pH-verdi, klorverdi og alkalinitet

3

/3

pH-verdi

HØY OK LAV

Tilsett g Saniklar pH Minus

Tilsett g Saniklar pH Plus

Du trenger ikke å gjøre lenger.

spacare logo
spacare logo

Alkalinitet

HØY OK LAV

Tilsett g Saniklar Alka Plus

Du trenger ikke å gjøre lenger.

Se guiden om for høy alkalinitet.

spacare logo
spacare logo

Klorverdi

HØY OK LAV

Tilsett g HTH Granulat eller Saniklar Super Boost. eller Saniklar Boost Granulat og tilsett en ny Maxi 2000-tablett.

Tilsett g Saniklar AntiChlor eller Saniklar Super Boost. eller Saniklar Boost Granulat og tilsett en ny Maxi 2000-tablett.

Du trenger ikke å gjøre lenger.

Du må ikke tilsette mer klor før klormålingen din kommer ned under 1,0 mg/l igjen

Du må senke klornivået i bassenget ved å tilsette Saniklar Antichlor til du får en klorverdi på 3,0 mg/l

spacare logo
spacare logo

PHMB-verdi

HØY OK LAV

Tilsett liter BAQUACIL PHMB 2 in 1. Husk også Baquacil Check og Baquacil Shock.

Du trenger ikke å gjøre lenger.

PHMB-verdien er for høy. Vent med å bade eller returspyl til PHMB-nivået er lavere enn 50.

spacare logo
spacare logo
Please accept marketing cookies to watch this video.

OSS 4: Bassengvannet er grønt

Svar: Det er prinsipielt 4 forskjellige årsaker til grønt vann:

 1. Hvis du får alger i vannet, selv om du kan måle klor, skyldes det sannsynligvis klorlås, som oppstår hvis du bruker stabilisert klor. Mål cyanursyreinnholdet med en SmartTest eller ta en vannprøve med deg til en HTH/Saniklar-forhandler og få målt vannets innhold av cyanursyre. Det må maksimalt være 50 mg/l i vannet. Er nivået for høyt, kan det bare senkes ved å bytte vannet.
 2. Det er ikke cyanursyre i vannet, men likevel alger.
  Juster pH-verdien til 7,0.
  Utfør sjokklorering ved å tilsette 300 g HTH Granulat eller Saniklar Super Boost Granulat per 25 m³ vann eller HTH Shock Powder.
  Husk å måle klornivået etter 4-6 timer. Er kloret borte, kan det stadig være alger. Sjokklorer derfor igjen til det etter 4-6 timer kan måles klor.
  Tilsett Saniklar Super Kleral til vannet og legg en rull Saniklar SunFlock Magic Rolls i skimmerkurven.
  Mål pH igjen og juster pH-verdien til 7,0. La pumpen gå 24 timer i døgnet til vannet er helt klart igjen. Algeangrep forebygges ved å bruke Saniklar Super Kleral.
 3. Har du ofte problemer med alger i bassenget ditt, anbefales det å måle fosfatinnholdet i vannet, spesielt hvis du bruker vann fra egen boring.
 4. Oppløst kobber vil også farge vannet grønt. Kontroller pH og alkalinitet for å sikre at vannet ikke er korrosivt og angriper kobberdeler i anlegget.

Produkter nevnt i artikkelen

Alt
SmartTest

SmartTest er et fotometer som måler fritt og totalt klor, pH, cyanursyre (hvis du bruker stabilisert...

Saniklar Super Kleral

Saniklar Super Kleral er et moderne, høyeffektivt kombinasjonsprodukt som reduserer risikoen for alg...

Relaterte artikler

Alt
OSS 10: Sirkulasjonspumpen suger ikke vann

Svar: I et basseng som har stått stille i lengre tid, eller i et nytt basseng, kan det være luft i sirkulasjonssystemet som gjør det vanskelig for pum...

OSS 11: Hvordan senker jeg alkaliniteten?

Svar: For høy alkalinitet gjør det vanskelig å endre pH-verdien i vannet. Vannet kan bli grumsete/tåkete og «boble». Hvis alkaliniteten er >150 mg/...

OSS 1: Hvor ofte skal jeg tilsette klor til bassenget?

Svar: Det må alltid være et innhold av fritt klor på mellom 1,0 og 3,0 mg/l i bassenget. I den delen av sesongen hvor solen skinner og det bades mye,...